home
Đ/c: xã Xuân Hồng - huyện Xuân Trường - tỉnh Nam Định. Tel: 0350.3886167 Email: contact@thpt-xuantruong-namdinh.edu.vn
Sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lí tài sản.
Tin ngày: 02-02-2010
Tệp đính kèm:

BÁO CÁO KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ TRƯỜNG

I. Đặt vấn đề

Công tác quản lý trang thiết bị nhà trường có vai trò cực kỳ quan trọng. Việc quản lý, sử dụng sao cho có hiệu quả các tài sản hiện có đang là vấn đề bức xúc đặt ra. Trường THPT Xuân Trường có bề dầy 48 năm xây dựng và trưởng thành. Cơ sở vật chất của trường được trang bị và mua sắm khá nhiều và cũng có nhiều chủng loại. Trường vốn có truyền thống sử dụng tốt các tài sản trang thiết bị được trang bị nhất là các thiết bị dạy học.

Tổ hành chính phục vụ trong những năm qua luôn có biến động về nhân sự. Trường đang có nhu cầu dần dần hiện đại hoá các trang thiết bị phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu dạy và học. Nhiều năm tôi được cử làm tổ trưởng tổ hành chính có rất nhiều công việc phải quán xuyến về mặt hành chính, đặc biệt là công tác quản lý tài sản trang thiết bị. Trong bản báo cáo này tôi xin trình bày kinh nghiệm quản lý tài sản nhà trường và một số biện pháp mà tôi thực hiện thấy có kết quả.

II. Nội dung

1. Phân loại tài sản trang thiết bị

Căn cứ tài sản cố định

Vật rẻ tiền hay hỏng

Căn cứ vào chủng loại và chức năng của dụng cụ để có kế hoạch tổ chức và sử dụng.

2. Tổ chức hệ thống sổ sách theo dõi

Trên cơ sở phân loại có từng loại sổ sách theo dõi theo các thư mục riêng Ví dụ: Tài sản thuộc văn phòng, tài sản phòng thí nghiệm lý, hoá, sinh, tài sản giáo viên mượn, tài sản lớp học…

3. Tổ chức bàn giao, ký mượn

- Ghi rõ tên dụng cụ chất lượng hiện tại, số lượng, giá trị quy ra tiền, ghi rõ ngày nhận người nhận.

- Việc bàn giao tài sản lớp học trong những năm vừa qua đã có hiệu quả rất rõ rệt, cuối học kỳ I tổ chức kiểm tra đánh giá lần 1, cuối năm kiểm tra đánh giá lần 2 có đề nghị với hiệu trưởng khen thưởng những lớp và giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt và quản lý tài sản của lớp mình.

- Bên cạnh việc bàn giao chi tiết cho từng lớp thường xuyên nhắc nhở các em có ý thức bảo vệ của công và tự tu sửa những hư hỏng nhỏ.

4. Thường xuyên sửa chữa bổ sung những dụng cụ hư hỏng, tránh tình trạng hư hỏng quá nặng mới chữa, chủ động có kế hoạch sửa chữa bàn ghế vào dịp hè hàng năm. Sau khi tập hợp thống kê số bàn ghế hiện có can cứ chỉ tiêu biên chế của năm học lập kế hoạch sửa chữa và đóng mới bàn ghế.

+ Sửa chữa bàn ghế

Phân loại số bàn ghế bị hỏng tận dụng dồn thành bàn ghế đưa vào sử dụng, tận dụng những bàn ghế hỏng không mua gỗ mới.

+ Đóng bàn ghế mới

Lập dự trù khảo sát giá cả, tổ chức ký hợp đồng. Trong hợp đồng ghi rõ số lượng, đơn giá thành tiền, ngày giao hàng, có bảo hành, có thưởng phạt rõ ràng đảm bảo kỹ thuật và thời gian đặc biệt có phụ lục đính kèm về kỹ thuật và mỹ thuật một cách chi tiết và cụ thể.

+ Tổ chức ban nghiệm thu gồm các thành viên trong ban kiến thiết có biên bản ghi nhận thanh toán theo đúng chế độ quy định của nhà nước có khấu trừ tiền bảo hành.

5. Đầu năm căn cứ vào đăng ký của các tổ chuyên môn tiến hành giao sách giáo khoa, một số trang thiết bị đồ dùng dạy học để phục vụ kịp thời cho việc giảng dạy

Mua sắm kịp thời các nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho giáo viên làm thiết bị. Quan tâm đến việc sửa chữa thường xuyên những dụng cụ phục vụ cho việc học tập.

Các bộ môn thực hành đều có sổ giao mượn dụng cụ trong đó ghi rõ thời gian người nhận, tên dụng cụ, số lượng, chất lượng, ngày mượn, ngày giao và ký nhận.

+ Cuối HK I và cuối năm đều tổ chức kiểm kê đánh giá các trang thiết bị thực hành để có cơ sở đánh giá lập kế hoạch sửa chữa, mua sắm, bổ sung.

III. Một số kết quả thu được và bài học kinh nghiệm.

1. Kết quả thu được

Tài sản của nhà trường được quản lý một cách chặt chẽ và khoa học được sử dụng có hiệu quả đã góp phần rất đắc lực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường.

2. Kinh nghiệm

Tôi thấy rằng việc quản lý tài sản của nhà trường rất quan trọng phải có hệ thống sổ sách theo dõi chặt chẽ, những người được giao trọng trách quản lý phải có tinh thần trách nhiệm sửa chữa, mua sắm, bổ sung kịp thời những tài sản phục vụ cho việc dạy và học.

Có chế độ khen thưởng rõ ràng đối với những người làm tốt.

Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân, rất mong sự góp ý của các trường bạn.

                                          Xuân trường, ngày 09 tháng 6 năm 2009

                                                              Người viết

 

                                                              Vũ Thị Ngoan

 

Xem bài khác
 • Học thực hành môn GDCD        (02-02-2010)
 • Sáng kiến kinh nghiệm công tác quản sinh        (16-12-2009)
 • Bài tập con lắc đơn - Bài viết của thầy HT Hoàng Trọng Sâm        (16-12-2009)
 • Sáng kiến Văn: hiểu văn bản Tấm Cám theo đặc trưng thể loại cổ tích        (01-12-2009)
 • Các bài mới đăng
 • Kinh nghiệm học tập của các thủ khoa Đại học        (30-11-2010)
 • Phương pháp học tốt môn Sinh THPT        (28-11-2010)
 • Sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lí tài sản.        (02-02-2010)
 • Học thực hành môn GDCD        (02-02-2010)
 • Sáng kiến kinh nghiệm công tác quản sinh        (16-12-2009)
 • Bài tập con lắc đơn - Bài viết của thầy HT Hoàng Trọng Sâm        (16-12-2009)
 • Sáng kiến Văn: hiểu văn bản Tấm Cám theo đặc trưng thể loại cổ tích        (01-12-2009)
 • Tham luận của Nhóm phát thanh Đoàn trường        (01-12-2009)
 • Kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm        (01-12-2009)